07 czerwca 2024

Edukacja Targówek

Stypendia edukacyjne m.st. Warszawy na rok szkolny 2024/2025

Stypendia edukacyjne m.st. Warszawy skierowane są do warszawskich uczniów, którzy odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub są zaangażowani w działania społeczne, a przy tym mają dobre wyniki w nauce. Ubiegać się o nie mogą uczniowie szkół podstawowych (począwszy od absolwentów III klasy) i ponadpodstawowych.

Rekrutacja rozpocznie się w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, tj. 21 czerwca br.

Pełna oferta stołecznych stypendiów, wraz ze szczegółowymi informacjami, dostępna jest w jednym miejscu – pod adresem: um.warszawa.pl/stypendia
Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium:

  • stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – dotyczą uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mimo trudnych warunków materialnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. Operatorem stypendiów jest samorządowa instytucja kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II;
  • stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowane są do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy.
Zachęcamy również do zapoznania się z ogólnopolską ofertą stypendialną, np.:
- wyszukiwarka stypendialna: mojestypendium.pl