Priorytety Przedszkola

 • przestrzegamy i popularyzujemy prawa dziecka
 • wspieramy wszechstronny rozwój wychowanków na miarę ich możliwości i zainteresowań
 • kształtujemy szacunek do wartości podstawowych takich jak rodzina, ojczyzna, język ojczysty
 • proponujemy i propagujemy zachowania prozdrowotne i proekologiczne, kształtujemy poszanowanie natury i jej bogactw

Promocja Przedszkola

W naszym przedszkolu realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej. Zakres jego działania obejmuje:

 • udział dzieci w akcjach zbierania surowców wtórnych
 • utworzenia klubu ekologicznego "Pod Zielonym Listkiem"
 • zapraszanie do placówki na zajęcia ekologów, biologów, przedstawicieli różnych zawodów
 • wycieczki krajobrazowe
 • udział dzieci z naszego przedszkola w różnych konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych i zawodach sportowych, w których zdobywają różne nagrody i wyróżnienia.

Imprezy cykliczne organizowane w naszym przedszkolu 

 • konkurs na "Najpiękniejszy ogród przedszkolny"
 • spotkania rodzinne "Rodzinne kolędowanie"
 • rodzinne spotkania bożonarodzeniowe – Jasełka
 • spotkania wiosenne i jesienne
 • święto Babci i Dziadka
 • święto Mamy i Taty – plener malarski
 • bal karnawałowy
 • spotkanie z Mikołajem
 • święto Misia pluszowego
 • uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Akcje organizowane w przedszkolu

 • Jako członkowie Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" i Towarzystwa Przyjaciół Lasu podejmujemy ciekawe inicjatywy ekologiczne. Współpracujemy z fundacją Nasza Ziemia, bierzemy udział w akcji "Ratujmy kasztanowce".
 • Bierzemy udział w "Sprzątaniu Świata". Zbieramy nakrętki i zużyte baterie.
 • Współpracujemy też ze środowiskiem lokalnym: Biblioteką Publiczną, szkołami podstawowymi, przedszkolami.
 • Cała Polska czyta dzieciom.