W Przedszkolu nr 88 funkcjonują następujące procedury dotyczące ochrony dziecka skrzywdzonego:

  1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązująca w Przedszkolu nr 88 "Pod Zielonym Listkiem" w Warszawie.
  2. Procedura postępowania obowiązująca w Przedszkolu nr 88 w Warszawie w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego istnieje podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu.
  3. Procedura Niebieskiej Karty w Przedszkolu nr 88 w Warszawie.
  4. Procedura postępowania na wypadek nieodebrania dziecka z Przedszkola nr 88 w Warszawie.