Opłaty za rok szkolny 2023-2024

Od 01 września 2023 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowywania posiłków. Zwroty za żywienie są dokonywane zawsze po dwóch miesiącach.

Przykład: 

Opłata za styczeń, zwrot za nieobecność z listopada.

Opłata za luty, zwrot za nieobecność z grudnia, itd.

Opłaty za posiłki wynoszą:

 • Śniadanie – 4,50 zł
 • Obiad – 9,00 zł
 • Podwieczorek – 3,50 zł
 • Dodatkowo o godz.10.00 podajemy dzieciom owoce lub warzywa.

Wpłaty wg harmonogramu:

 • Do 5.09 za miesiąc wrzesień
 • Do 26.09 za miesiąc październik
 • Do 28.10 za miesiąc listopad
 • Do 26.11 za miesiąc grudzień
 • Do 05.01 za miesiąc styczeń
 • Do 26.01 za miesiąc luty
 • Do 26.02 za miesiąc marzec, itd.

Opłaty za przedszkole – zmiany od 01.09.2017 r.

Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.

Zgodnie z treścią uchwały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w całym czasie ich pracy. Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach.

Na podstawie zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu wnosi się w okresach miesięcznych z góry.

Dyrektor przedszkola uprzejmie informuje:

Wpłata za żywienie na wskazany rachunek bankowy tylko w formie przelewu – 92 1030 1508 0000 0005 5071 7077

Wpłacając na rachunek bankowy należy wpisać:

 • w nazwie odbiorcy: DBFO dla Dzielnicy Warszawa Targówek 03-368 Warszawa ul. Stojanowska 12/14 Przedszkole 88 "Pod Zielonym Listkiem",
 • tytułem: opłata za żywienie (kwota), (imię i nazwisko dziecka, grupa), za miesiąc (...)

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat:

Płatność wnosi się w okresach miesięcznych z góry. Terminy wg przedstawionego harmonogramu opłat.

Prosimy o dokonywanie opłat dopiero po uzyskaniu informacji od kierownika gospodarczego, dotyczących aktualnych kwot za żywienie. Informację o opłatach można uzyskać również w systemie iPrzedszkole.

Zwroty za żywienie!

Nadpłaty za żywienie po ukończeniu edukacji w przedszkolu lub za dyżur wakacyjny będą dokonywane do końca października 2023 r. Po tym terminie nie będzie już możliwości zwrotu.

W celu uzyskania zwrotu należy wystosować pismo z prośbą  do Dyrektora placówki. Proszę podać w piśmie za kogo jest zwrot oraz numer konta na który mają być przelane środki. Podpisane pismo, przeskanować i przesłać na adres mailowy przedszkola.

Opłata na Radę Rodziców

Opłatę na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto bankowe: 
Bank PeKao S.A. Nr 38 1240 1037 1111 0011 3189 2029